تبلیغات
بی نهایت آسمان - دعای سحر و معنی آن
 
بی نهایت آسمان
شاید این جـــــــــــــمعه بیاید((شاید))
درباره وبلاگ


سلام
((من محمد حسین مستوفی)) هستم.14سالمه ،و انشاالله که اوقات خوشی رو در وبلاگم به سر ببرید، راستی نظر یادتون نره.موفق و موید باشید و این هم ایمیل من است m.mohamad575@yahoo.com ممنون.

مدیر وبلاگ : محمد حسین مستوفی
نظرسنجی
مطالب جدید بزارم؟در ابتدای همهٔ ۲۳ جملهٔ این دعا، عبارت «اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ» وجود دارد. شکل کلی جمله‌ها (به جز دو جملهٔ آخری) به شکل «اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ (اسم)کَ بِ(صفت برترین)هِ وَکُلُّ (اسم)کَ (صفت برتری برای اسم) اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِ(اسم)کَ کُلِّهِ» است. و این شرح کامل آن است :

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ بَهاَّئِكَ بِاَبْهاهُ وَكُلُّ بَهاَّئِكَ بَهِیُّ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِبَهاَّئِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو می خواهم به درخشنده ترین مراتب درخشندگیت. و تمام مراتب آن درخشنده است خدایا درخواست كنم به همه مراتب درخشندگیت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِاَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمالِكَ جَمیلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به زیباترین مراتب جمالت با اینكه تمام مراتب جمالت زیبا است خدایا از تو خواهم به همه مراتب جمالت

اللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِاَجَلِّهِ وَكُلُّ جَلالِكَ جَلیلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به باشكوهترین مراتب جلالت با اینكه تمام مراتب جلال تو باشكوه است خدایا از تو خواهم به همه مراتب جلالت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِاَعْظَمِها وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظَیمَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها

خدایا از تو خواهم به بزرگترین مرتبه عظمتت با اینكه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدایا از تو خواهم به همه مراتب عظمتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسَئَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِاَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَیِّرٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به نورانی ترین مراتب روشنیت با اینكه تمام مراتب روشنیت نورانی است خدایا از تو خواهم به همه مراتب نورت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِاَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها

خدایا از تو خواهم به وسیعترین مراتب رحمتت با اینكه تمام مراتب رحمتت وسیع است خدایا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِاَتَمِّها وَكُلُّ كَلِماتِكَ تاَّمَّةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّهَا

خدایا از تو خواهم به تمامترین كلمات (و سخنانت ) با اینكه همه سخنانت تمام است خدایا از تو خواهم به همه سخنانت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به كاملترین مرتبه كمالت با اینكه تمام مراتب كمالت كامل است خدایا از تو خواهم به همه مراتب كمالت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ اَسماَّئِكَ بِاَكْبَرِها وَكُلُّ اَسْماَّئِكَ كَبیرَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِاَسْماَّئِكَ كُلِّها

خدایا از تو خواهم به بزرگترین نامهایت با اینكه تمام نامهایت بزرگ است خدایا از تو خواهم به همه نامهایت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ باَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزیزَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها

خدایا از تو خواهم به عزیزترین مقام عزتت گرچه همه مراتب عزتت عزیز است خدایا از تو خواهم به همه مراتب عزتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ مَشِیَّتِكَ بِاَمْضاها وَكُلُّ مَشِیَّتِكَ ماضِیَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِمَشِیَّتِكَ كُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق گذراترین مشیتت گرچه تمام مراتب مشیتت گذرا است خدایا از تو خواهم تمام مراتب مشیتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتی اسْتَطَلْتَ بِها عَلی كُلِّشَیْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطیلَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق آن قدرتت كه احاطه پیدا كردی بدان بر هر چیز گرچه تمام مراتب قدرتت چنین است خدایا از تو خواهم به همه مراتب قدرتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق نافذترین مراتب دانشت گرچه تمام مراتب دانشت نافذ است خدایا از تو خواهم به تمام مراتب دانشت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِاَرْضاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِیُّ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق پسندیده ترین سخنانت با اینكه همه سخنانت پسندیده است خدایا از تو خواهم به حق همه سخنانت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ مَساَّئِلِكَ بِاَحَبِّها اِلَیْكَ وَكُلُّ مَساَّئِلِكَ اِلَیْكَ حَبیبَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِمَساَّئِلِكَ كُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق محبوبترین خواسته هایت پیش تو گرچه همه خواسته هایت پیش تو محبوب است خدایا از تو خواهم به حق همه خواسته هایت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِاَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَریفٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق شریفترین مراتب شرفت با اینكه تمام مراتب آن شریف است خدایا از تو خواهم به همه مراتب شرفت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِاَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلطانِكَ داَّئِمٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق ابدی ترین مراتب سلطنت گرچه تمام مراتب سلطنتت جاویدان است خدایا از تو خواهم به حق تمام مراتب سلطنتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق گرانمایه ترین مراتب فرمانرواییت گرچه تمام مراتب فرمانرواییت گرانمایه است خدایا از تو خواهم به همه مراتب فرمانرواییت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِاَعْلاهُ وَكُلُّ عُلُوِّكَ عالٍ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به والاترین مقام بلندت گرچه همه مراتب آن والاست خدایا از تو خواهم به همه مراتب بلندیت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِاَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنِّكَ قَدیمٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ

خدایا از تو خواهم به حق قدیمترین نعمتت گرچه همه نعمتهایت قدیم است خدایا از تو خواهم به حق نعمتهایت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ مِنْ آیاتِكَ بِاَكْرَمِها وَكُلُّ آیاتِكَ كَریمَةٌ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِآیاتِكَ كُلِّها

خدایا از تو خواهم به حق گرامی ترین آیاتت گرچه همه آیات تو گرامی است خدایا از تو خواهم به حق همه آیاتت

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِما اَنْتَ فیهِ مِنَ الشَّاْنِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَسْئَلُكَ بِكُلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَها

خدایا از تو خواهم بدانچه در آنی از شاءن و مقام و بزرگی واز تو خواهم به هر شاءن و مقامی جدا و بهر بزرگی جداگانه

اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِما تُجیبُنی [بِهِ] حینَ اَسْئَلُكَ فَاَجِبْنی یا اَللّهُ

خدایا از تو خواهم به آنچه اجابت كنی دعایم را هنگامی كه از تو خواهم كه اجابت كنی ای خدانوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 25 دی 1392 11:01 ق.ظ
سلام خوبی؟وبلاگ زیبایی داری ولی یه مشکل خیلی کوچیک داری من یه راهی بهت پیشنهاد میکنم خودم تست کردم جواب گرفتم.برو وبلاگت رو به این آدرس ثبت کن این سایت بازدید کننده زیاد داره و کسانی که به این سایت سر میزنند به وبلاگ تو هم سر میزنند.موفق باشی
محمد حسین مستوفیسلام. 25 بار اینو برام فرستادی اومدم ثبت نام کردم ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
MeLoDiC